Lütfen bekleyin..
 • Ana Sayfa
 • 23 Ocak 2019 11:34
 • Sitene Ekle
 • RSS
 • Son Haberler
 • Arşiv

Namık Kemal YILDIZ

TEOG YERİNE GELEN YENİ SINAV SİSTEMİNDE SON DURUM

14 Nisan 2018 16:04

TEOG yerine gelen Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemi’ yle ilgili çalışmalar sona erdi.

Bu yıl 8. Sınıfı bitirecek,1 milyonun üzerindeki öğrenci, Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan nitelikli liselere merkezi sınavla ya da ikametgâhlarına göre evine yakın okula tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecektir.

MEB tarafından, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

Öğrenciler başvuru döneminde 2018 Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na http://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Kılavuza göre sınav uygulama takvimi aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi işleyecektir.

2018 MERKEZÎ SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

Sınıf

Başvuru Tarihi

Sınav Giriş Belgelerinin Yayım Tarihi

Sınav Tarihi

Sınav Sonuçlarının İlanı

8. sınıf

11-18 Nisan 2018

22 Mayıs 2018

02 Haziran 2018

22 Haziran 2018

MEB, 8'inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okulların isimleri ve kontenjanlarını açıkladı.  Bu liselere merkezi sınav puanıyla (MSP) öğrenci yerleştirilecek. Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamaya göre,

Türkiye genelinde

* 303'ü Fen Lisesi,

* 89'u Sosyal Bilimler Lisesi,

* 228'i Anadolu Lisesi,

* 297'si İmam Hatip Lisesi,

* 943 Proje Okulu (26'sı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),

423 Mesleki ve Teknik Lise ( alan bazlı program uygulayan)

Olmak üzere toplam 1366 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak.

Sınavla öğrenci alacak liselerin kontenjanı 126 bin 510 olarak belirlendi.

Türkiye'de halen 8. sınıflarda 1 milyon 192 bin öğrenci bulunuyor. Sayın Bakanımızın ifadesiyle “Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimiz var. Onların yaklaşık yüzde 10'u kadarını sınavla öğrenci alan okullara kaydını yapacağız. Kendi okulunda mı girecek? Duyuru yaptık, herkesin tercihine bırakıldı sınava girmek. Ne kadarı tercih edecekleri daha belli değil. 1 milyon 200 bin öğrencimizin hepsi de seçerse, o zaman arkadaşlarımız 1 milyon 200 bin öğrenciyi alacak okulları belirleyecekler.”

Her olasılığa göre gerekli tedbirler MEB tarafından alınacaktır

Okullar Belirlerken Yüzde 10 Kriterini Dikkate Alındı

Sayın bakanımızın ifadesiyle;

Biz, 'bu okul da bu listeye girsin' diyenlere şunları söylüyoruz, ilinizdeki öğrenci sayısı ne kadar 100 bin örneğin, bunun 10 bini sınavla öğrenci alacak okullara girecek. Geriye kalan yüzde 90'ı yereldeki yerleştirmeyle, ikametgâhına en yakın okula yerleştirilecek. Dolayısıyla bir artma olmadı, yüzde 10 kriterini esas aldık.”

Öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ının sınavsız evinin yakınındaki okula gideceği düşünülmektedir. Halen 8. sınıflarda 1 milyon 192 bin öğrenci bulunmaktadır. Bunun %10 yaklaşık 119.200 eder. Nitelikli okul kontenjanı ise 126 bin 510 olduğuna göre; ön görülen %10 luk oran gerçekleşmiş olacaktır.

90 Soru Sorulacak

Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

2 Haziran 2018'de iki oturum halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak.

Sınavın birinci bölümü 09.30'da başlayacak. Adaylara sözel alandan 50 sorunun yöneltileceği birinci bölüm için 75 dakika süre verilecek.

Sınavın 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci bölümü ise 11.30'da başlayacak ve 60 dakika sürecek.

İki oturum arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullarından ayrılamayacak.

Dikkat! Üç Yanlış Bir Doğruyu Götürecek

Sözel bölümde öğrencilere, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru; sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek.

Ağırlıklı Standart Puan hesaplanırken, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinin ağırlık katsayısı 4, diğer derslerin ise 1 olarak hesaplanacak. Her sorunun 4 seçeneği olacak. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevap olarak işaretlenecek.

Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Diğer bir deyişle sınavda üç yanlış bir doğruyu götürecek.

Giriş Belgeleri 22 Mayıs'tan İtibaren Okul Müdürlüklerince Verilecek

Merkezi sınav isteğe bağlı olacak ve sınava katılmak isteyenler, başvurularını bugünden itibaren 18 Nisan'a kadar elektronik ortam üzerinden, öğrenim gördükleri okullara yapacak. Okul müdürlükleri, öğrencinin sınav başvurusunu elektronik ortamda onaylayacak, başvurunun bir çıktısını veliye inceletip imzalatacak ve mühürleyerek öğrenci velisine teslim edecek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza edecek.

Öğrencinin sınava nerede gireceğine ilişkin bilgileri de içeren fotoğraflı sınav giriş belgesi ise 22 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler 09.30'da başlayacak sınav için en geç saat 09.00'da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacak. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda puan eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP) ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8'inci, 7'inci ve 6'ıncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemlerle yerleştirme kriterleri, haziran ayında yayınlanacak Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç, gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecekler. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere verilecek ek süre her bölüm için ayrı ayrı uygulanacak.

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların "www.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde elektronik olarak yapılabilecek.

Sınavsız Okullara Yerleştirme

Liselere sınavsız geçişte öğrenciler, ikametgâhlarına göre evlerine yakın okula, tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek.

Sınavsız yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.

Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.

Yerel yerleştirme, okulların bulundukları yer, okulların kontenjanı, okulların türü, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, tercihleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.

Öğrencilerin adrese dayalı eğitim ve kayıt bölgesi tercih ekranında, ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden liseler yer alacak.

Tercih edilecek okullar arasında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak. Öğrenciler, kendilerine sunulan bu okullar arasından en az 2, en fazla 5 tercih yapacak.

Özel Liselere Kayıt

Öte yandan, daha önce sınavla öğrenci alan özel liseler de kendileri sınav yapabileceği gibi, yerleştirmeler için MEB’in yapacağı merkezi sınav sonuçlarını kriter olarak kullanabilecek.

Değerli veliler, kıymetli öğretmen arkadaşlarım! Sizler de panik yapmayın. Başvuru sürecinde okul idarecileri sizlere gerekli rehberliği yapacaklardır.

Öğrencilerimize şimdiden başarılar dilerim.

Namık Kemal YILDIZ

 • Bu haberi paylaşın:
YORUM YAZ
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (12)
Mehmet Ali BUHARALI
10 ay önce
Namık Kemal Hocam,
Hepimizi çocuklarımız için yaşıyoruz.
Onların istikbali için... Elbette nitelikli okulda okusun isteriz.
Her okulun niteliği ne zaman yükselecek ve aynı seviyeye gelecek.
Zor...Güney Kore gibi ciddi yatırım yapmalıyız.
MEB in para kaynağı öğretmene, okula değil de haksız uygulamalardan dolayı tazminatlara veriliyor diye okudum. Doğru mu ki????..
Nur ÇAĞLAR
10 ay önce
Namık Hocam,
Herkes çocuğunun iyi okulda okumasını ister.
Eve yakın okul en iyi okul diyorlar, eve yakın okulda yeterli öğretmen ve araç gerek yoksa ne olacak.?
Dersler boş geçiyorsa ne yapacağız bu okul en iyi okul mu olacak yani...
verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim hocammm
Emine YEL
10 ay önce
Hocam,
Çocuklarımız için yaşıyoruz. Onların elbette ki nitelikli okullarda okumasını istiyoruz.
Allah hepimizin çocuklarına zihin açıklığı versin.
Hürmetler
Mahmut KARADAYI
10 ay önce
Hocam,
Bizim mahalledeki okul niteliksiz mi...Eğitimin kalitesini artırmak bakanlığın görevi...
Kaliteli öğretmen istiyoruz..
Hürmetlerimle....
Asena Dağlı
10 ay önce
Kemal Hocam,
Keşke bizim de tüm okullarımız nitelikli olsa....
Sınav derdinden çocuklar kurtulsa....
saygılarımla
Mariana AKÇA
10 ay önce
Hocam,
Yazınızı merak ve zevkle okuyoruz.
Hürmetler
Lale IŞIK
10 ay önce
Kemal Hocam,
Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz..
Merak içindeyiz. Çocuklar kadar anne ve baba olarak bizde heyecanlıyız...
Hedefimiz yüksek bakalım....
İnşallah olur.
Hürmetlerimle
Sezai YİĞİT
10 ay önce
Kemal Hocam,
yazılarını ilgi ile izliyoruz. Ailece ha.... Çocuklarıma da okutuyorum..
Öğrenci çocuklarım var iki tane ellerinden öperler. Onlar okuyor ben de onlar kadar heyecanlıyımmm..
Saygılarımla
Kadir AKDENİZ
10 ay önce
Hocam,
İyimsersiniz.
Bardağın hep yarısını dolu görüyorsunuz.
Sınavla öğrenci alacak okullar %10, doğru..
Evimize yakın okul sanki niteliksiz değil ya...
Eve yakın okuldaki öğretmenlerin içinde belki de çoğunluğu yeterli öğretmenler...
nitelikli okul ve değil kavramını sevmedim. Öğretmenlere hakaret olur. Kıyamammmm.
hürmetler
Mahmut KARADAYI
10 ay önce
HOCAM,
Verdiğinizi bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
veli olarak merak ediyorduk. Zaten bu konuda daha önceki yazdığınzı yazılarıda ilgi ile takip etmiştik.
SAYGILAR
Yazarın Diğer Yazıları
1yıl önce
Namaz Vakitleri
  İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
  06:2907:5813:0715:4018:0519:27
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=