Lütfen bekleyin..
 • Ana Sayfa
 • 29°
  18 Temmuz 2018 15:14
 • Sitene Ekle
 • RSS
 • Son Haberler
 • Arşiv

TSE 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

26 Şubat 2018 11:40

Türk Standartları Enstitüsü 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ

SINAVI DUYURUSU

Enstitümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesi uyarınca, 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Enstitümüz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 5, diğerleri için en az 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri

e) Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B.ÖZEL ŞARTLAR

1).Net Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Genel Nitelikler

a.Çok iyi derecede ,NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

b.En az 5 yıl C#/ASP.NET tecrübesi aranmaktadır.

c.Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

d.Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

e.NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli

f.Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

g.Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,

h.Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

ı.Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

i.Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

j.MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

k.Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS) kullanmış olmak,

l..NET teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

Tercih Sebepleri

a.Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak,

b.Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Server 2012 sertifikasına sahip olmak

c.Mobil cihazlar için (Android, İOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

d.Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış.

 

2.Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

Genel Nitelikler

a.Visual Studio platformunda veya Java programlama ortamında mezuniyet sonrası en az 8 (sekiz) yıl, C#, .NET Framework, ASP.NET veya Java ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,

b.Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

c.Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

d.Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e.Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

f.İlişkisel veritabanı ile uygulama geliştirerek PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,

g.Windows servisleri, .Net Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h.Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML, JSON gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

ı.XML, REST, WCF gibi web servisi geliştirme teknolojilere hakim olmak,

i.Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

j.Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

k.Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

l.CMMI, SPICE, SCRUM süreç yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak

Tercih Sebepleri

a.10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek,

b.ORM Kullanımı (Entity Framework, NHibernate vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,cc.

c.Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;*

*Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

*Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

*Project Management Professional (PMP)

 

3.Java Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Genel Nitelikler

a.Java teknolojileri konusunda (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2, vb.) en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek. 

b.Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hâkim olmak,

c.Sürekli entegrasyon araçları, proje takibi ve planlama yazılımları (TFS, Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

d.Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında deneyimli olmak,

e.JSP, JSF ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak,

f.SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

g.XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h.Temel ilişkisel veri tabanı işlemleri, sorgulama, SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı.Orta katman mimari konularında (BPMS, ESB, vb.) tecrübe sahibi olmak,

i.Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

Tercih Sebepleri

a.Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,

b.İş süreçleri yönetimi konusunda eğitim katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

c.IBM Business Process Manager konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d.Süreç tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

4.Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

Genel Nitelikler

a.Java teknolojileri konusunda (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2, vb.) en az 8 (sekiz) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek. 

b.Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hâkim olmak,

c.Sürekli entegrasyon araçları, proje takibi ve planlama yazılımları (TFS, Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

d.Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında deneyimli olmak,

e.JSP, JSF ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak,

f.SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

g.XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h.Temel ilişkisel veri tabanı işlemleri, sorgulama, SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı.Orta katman mimari konularında (BPMS, ESB, vb.) tecrübe sahibi olmak,

i.Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

Tercih Sebepleri

a.Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,

b.10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek,

c.İş süreçleri yönetimi konusunda eğitim katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

d.IBM Business Process Manager konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e.Süreç tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

5.Sistem Uzmanı ( 1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Genel Nitelikler

a.Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b.MS Windows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,

c.Microsoft Exchange 2013, Skype for Business, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

d.Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri),

e.IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,

f.VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g.Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak,

h.Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak

ı.Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i.Tercihen Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE),Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 R2,VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarından bir ya da daha fazlasına sahip olmak.

 

6.Kıdemli Sistem Uzmanı (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

Genel Nitelikler

a.Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az sekiz (8) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b.MS Windows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek

c.Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda tecrübeye sahip olmak

d.Microsoft SQL Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda tecrübeye sahip olmak,

e.Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

f.Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak

g.Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,

h.Microsoft  Skype for Business, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

ı.IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek

i.Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak,

j.Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Tercih Sebepleri:

a.Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

*Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Enterprise Devices and Apps

*Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure

*Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Messaging

*Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Communication

*Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) SharePoint

 

7.Bilgi Güvenliği Uzmanı ( 1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Genel Nitelikler

a.Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,

b.Kurumsal Bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c.Veri merkezleri ve mevcut ağ ve sistem altyapısının ISO 27001 standardına uyumlu hale getirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d.Sızma Testi, yük testi ve zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e.Log yönetimi ve korelasyonu teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f.Ağ ve sistem mimarileri tasarımı, planlaması, entegrasyonu, işletilmesi ve bakımı konularında bilgi sahibi olmak,

g.Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

h.Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve bu işletim sistemleri üzerinde koşan servislerin (FTP, DNS vb. ) güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

ı.WAF, Firewall, IPS, Antivirüs gibi ağ güvenlik sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

i.Kurum bünyesinde bilgi güvenliği farkındalığı oluşturabilecek olmak,

j.Sistem yönetimi ve veri tabanı yönetimi konularında bilgili olmak

k.Siber saldırı tespiti ve önleme yöntemleri konularında bilgili olmak,

l.Güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.

m.Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularına hâkim olmak,

Tercih Sebepleri:

a.CEH (Certified Ethical Hacker) sertifikasına sahip olmak.

 

C.İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır.

İstenilen Belgeler:

*Başvuru formu (Fotoğraflı)

*Özgeçmiş

*Referans mektubu (daha önce görev yapmış olduğu yerlerden alınacak)

*İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Sınava çağrılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır.)

*Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

*Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

*Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

*Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Şekli ve Tarihi:

Başvurular, Türk Standardları Enstitüsü (www.tse.org.tr) sitesinde bulunan ilan metninde yer alan “Başvuru Sistemine” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak suretiyle elektronik ortamda 05/03/2018-26/03/2018 tarihleri arasında son başvuru tarihi saat  23:59’a kadar yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

 

D.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

 

E.BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak aday listesi, sözlü sınav tarihi ve yeri www.tse.org.tr sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca sonuçlar adayların başvuru sırasında beyan etmiş oldukları elektronik posta adreslerine posta olarak atılacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

F.SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.tse.org.tr sitesinde ilan edilecektir.  Ayrıca sonuçlar adayların başvuru sırasında beyan etmiş oldukları elektronik posta adreslerine posta olarak iletilecektir. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

 

Kaynak: https://www.tse.org.tr/Icerik/DuyuruDetay?DuyuruID=5581

 • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)
Namaz Vakitleri
  İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
  03:3705:2813:0216:5620:2422:05
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=